Pilih Jadwal Dokter hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu
Poli Anak
ARISTARKUS, DR.SPA07.00 - 09.00Buka
YUNILA SARI,DR,SPA16.00Buka
Poli Bedah
SALEH, DR,SPB07.30 - 09.30Buka
Poli Bedah Syaraf
ADITYA ANANDITO,DR,SPBS15.00 - SELESAIBuka
Poli Bedah Umum
BAMBANG Y., DR, SPB14.30Buka
Poli Gigi
drg.Siti Mardiya09.00 - 12.00Buka
Poli Kandungan
YENNY, DR, SPOG09.00 - 12.00Buka
FIDRUZAL RASYIDIN,DR,SPOG10.00 - 12.00Buka
Poli Mata
dr.Yulika, SpM, MARS08.00 - 12.00Buka
Poli Orthopedi
RIZKI HERWINDO, DR SPOT10.00 - SELESAIBuka
Poli Paru
AMIR LUTHFI, DR.SPPCUTIBuka
Poli Py.Dalam
LINDA ARMELIA, DR,SPPD14.00 - SELESAIBuka
EDDY SUSANTO, DR. SPPDCUTICuti
Poli Syaraf
ARI KURNIATI,DR SPS10.00 - SELESAIBuka
Poli THT
RIDOVI, DR, SPTHT11.00 - 12.30Buka